Sök på hemsidan

Historiska platser

Skogsbo hällkista
Vid Norra Säm finns en av landets märkligaste hällkistor, Skogsbo hällkista. Den är 4000 år gammal och består av två täckta kammare, åtskilda av en stenhäll med ett stort hål. (Ett s. k. gavelhål, vilket är en sällsynt detalj.)

Den upptäcktes så sent som 1915 och är mycket väl bevarad. Vid utgrävningen fann man 99 olika föremål såsom dolkar, bronsringar, bärnsten mm. som nu är förvarade vid Riksantikvarieämbetet i Stockholm.

Väl värt ett besök, man kan nämligen även gå ner i den!

Skölvene kyrka
Skölvene kyrka är gemensam för Skölvene och Norra Säms socknar. Den byggdes 1843 efter att den gamla kyrkan var i behov av renovering. Den revs och den gamla kyrkan i Norra Säm från 1200-talet fick förfalla. En del inventarier kunde dock räddas.

Kyrkans mäktigaste föremål är dess dopfunt från 1100-talet. En medeltida romersk dopfunt av sandsten. Den är mycket väl bevarad och av bildframställning en av de märkligaste i vårt land. Dopfunten har sexmycket starka, uttrycksfulla och magiska bilder, som kan beskrivas;

1. En bevingad drake.
2. Ett stiliserat träd, som bör kunna tolkas som livsträdet.
3. Ett lejonliknande djur, som i likhet med draken vänder sig mot livsträdet. (De båda djuren symboliserar den livsförgörande ondskan.) 4. Mikaels strid mot draken
5. En egenartad men otvetydlig framställning av Jesu dop.
6. Den intressantaste bilden som saknar motsvarighet på annat håll i nordisk medeltidskonst. Den domineras av en gestalt i jämförelsevis stort format, som sitter fjättrad vid en stolpe. Gestalten är försedd med svans och det synliga benet har klo/klöv istället för fot. Att det rör sig om en djävuls gestalt är tydligt. En mindre nedböjd skallig gestalt med kors i händerna över ett föremål liknande en skål dekorerad med en sicksackbård och bred repstav upptill. En tolkning av Torkel Eriksson 1976, är att det handlar om dopvattnets årliga välsignande. ”Benedictio fontis” (Benedictio fontis är en ceremoni, som fortlevt i den romerska kyrkan nästan oförändrad sedan fornkristen tid).

Skölvene Hembygdsstuga
Skölvene Hembygdsstuga byggdes på 1700-talet. Träet till stugan började växa på 1300-talet. Framkammarstuga från Östergården i Mosslanda. Flyttades i samband med att Skölvene Hembygdsförening hade bildats. Föreningen bildades 1928 och stugan flyttade 1929. Inventarier från bygden. Stugan har vasstak.

På hembygdsbacken finns även en sommarladugård, med vasstak. Den är ditflyttad från utmarken Brännet, tillhörande Sibbarps gård.

Norra Säms kyrkoruin
En välkänd kulturskatt som byggdes på 1200-talet.

Pukesten
Pukesten är objekt för många olika sägner.

Fogels jordkula
Nils Johansson (kallad Fugel, var han fick sitt smeknamn ifrån vet vi inte)
F 11/2 1815 i Östra Assarstorp, Vänga D 7/4 1889.
Hustru; Britta Larsdotter f 2/10 1810 i Vängatorp, Vänga D 28/5 1856
Barn; Johanna Lovisa f 23/10 1842, Ellika f 22/2 1845, Johan August f 28/12 1851 D 1857, Lars f 2/2 1855

Nils och Britta vigdes 1842. De tre första åren som gifta bodde de hos Fogels föräldrar, som var ägare till Assarstorp. 1845 flyttade de till Vängatorp som tjänstefolök. Ett år senare finner vi dem i en backstuga vid Sandbanken, Vänga och där bodde de i 10 år.

När Fogel kom till Skölvene 1864 var han änkling och han flyttade in som inhysehjon hos Söte Karl i Sikatorpet. Den 13/1 1866 gifte han sig med Söte Karls syster, den 47-åriga Britta-Stina Johansdotter Söt. Fogel som var en duktig murare byggde med all säkerhet deras boning , jordkulan vid Lämmingabäcken. Efter att varit gifta i fem år dog Britta-Stina. Fogel bodde ensam kvar i jordkulan ytterligare några år och när han inte längre kunde klara sig blev han såld på auktion. Nedan kan du läsa protokollet från auktionen.

År 1889 avled Nils Johansson Fogel. I Skölvene har man återuppbyggt Fogels jordkula. Arbetet som utfördes helt på frivillig väg tog sin början 1985. Den 9/8 1987 invigdes jordkulan av Gunnar Arnborg.

Auktionsprotokollet (s.37)
Protokoll fört på entreprenadauktion i skolhuset 28 juli 1888.

Till följd av kommunalstämmans beslut blev det försörjningsskyldigheter för fattige Nils Fogel till den minstbjudande utbuden och före utropet blev följande villkor bestämda. Entreprenören tar emot Nils Fogel 1 augusti till full försörjning och vård under 1 års tid därjämte skall entreprenören till Fogel under denna tid lämna:
En

ny rock värd minst – 5 kr
Reparera 1 par pjäxor med nya halvsulor och överläder – 2:50 kr
3 st. nya skjortor och 1 par halvstrumpor samt vidbinda 1 par strumpor med rent ullgarn.
Träskor efter behov
Lämna och lagning av Fogels klädespersedlar efter behov.
För deras godkännande skall kläderna förevisas ordföranden i kommunalstämman. Entreprenadsumman erläggs kvartalsvis ur kommunalkassan.
För minstbjudande summan av 70:50 kronor stannade skomakaren G.Lundgren på Vitaheden.


Till toppen ↑