Sök på hemsidan

Om Skölvene

I Skölvene har vi varierad natur, närservice av bensin och  bilverkstad. Skölvenes närhet till större orter och städer ger ökad valfrihet vid konsumtion samt acceptabla pendelavstånd.

Vi är innevånare från flera generationer. Barnen har möjligheten att gå i en byskola grannbyn, Eriksberg.

Viljan att bevara en levande bygd gör att gemenskapen är god!

Skylwine

Namnet Skölvene går att härleda tillbaks ända till 1300-talet, men stavades då Skylwine. Betydelsen är en gammal sammansättning av höjd och betesmark, d.v.s. betesmarken på höjden. Bebyggelsen och gårdarna i Skölvene består av flera mindre byar. Längs landsvägen ligger Sötestorp, Lyckås och Sibbarp ganska samlat. Den största av de ensamliggande byarna i vår bygd är Vimle, följt av Mosslanda och Bjälkared. I Norra Säm, som också räknas in i Skölvene, finns det ett par större gårdar som dominerar, Säms gård och Sämsholm. Skogsbo är den största byn i Norra Säm.

Skölvene-skyltarna

De fina skyltarna som välkomnar alla på väg 182 när de kommer till Skölvene är designade och tillverkade av tantAnnica. Annica Arnborg bor i Skölvene och hon är otroligt duktig med pensel och snickarverktyg! En av skyltarna är även en viktig del i uppbyggandet av denna hemsidan, då dess färger och utseende har varit styrande i designen.

Byalaget

Byalaget är en underavdelning i Skölvene Bygdegårdsförening. Det finns ingen styrelse i byalaget. All ”formalia” sköts av Bygdegårdsföreningen. Däremot arrangerar byalaget aktiviteter och sköter allt kring dem, då i samtycke med Bygdegårdsföreningen när det i handlar om kostnader. I byalaget finns en styrgrupp som samlas några gånger varje år för att prata om vad man ska göra för arrangemang för bygden. Goda kakor och färska mackor är förstås något som gruppens medlemmar älskar och därmed är fikat givet vid varje träff.

Hembygdsföreningar

Skölvene Hembygdsförening

I Skölvene ordnas vissa årligen återkommande arrangemang såsom slåttergille, tipspromenader, julgransresning och inte minst tomtens önskelistemottagning i sommarladugården vid hembygdsstugan före jul.

Norra Säms Hembygdsförening

Föreningen bildades 1989 och en av föreningens mest kända kulturskatter är Norra Säms kyrkoruin med en historia som sträcker sig bakåt i tiden till 1200-talet. Det allra äldsta fornminnet i Norra Säm är en hällkista som beräknas härröra från brons- eller järnåldern, alltså mellan 4000 och 5000 år gammal. Den upptäcktes så sent som år 1915 och är mycket välbevarad. Läs mer om dessa på sidan ”turistmål”.

Vill du bli medlem eller köpa deras bok, är du välkommen att kontakta föreningens ordf. – se sidan Kontakta oss

Skölvene Bygdegård

Tomas Ivarsson (ordf.). Målsättning och huvuduppgift är att aktivt stödja bygdens föreningar med passande lokaler för olika verksamheter.
För bokning – se Skölvene bygdegårds hemsida

Hemsidan

Produktion & Underhåll

För hemsidans underhåll svarar Skölvene bygdegårdsförening.

Cookies/Kakor

När är du besöker skolvene.se lagras kakor på din dator. En kaka är en textfil som används för att ge användaren tillgång till olika funktioner på webbplatsen. Om du inte tillåter att kakor lagras på din dator, kan du stänga av det i din webbläsares inställningar. Tänk då på att du kanske inte kommer att kunna använda alla funktioner.

Upphovsrätt

Bilder
Bilderna på denna hemsida är gjorda av flera olika personer som har anknytning till Skölvene.


Kommentarer r avstängt

Till toppen ↑